Alexander Hogendoorn

Alexander Hogendoorn ontmoet Dennis Lohuis in 2013 in de Leeszaal Rotterdam West, waar het duo discussieert over de vraag: ‘wat betekent het nu in de praktijk dat mensen meer mét en voor elkaar moeten gaan zorgen?’ Die vraag vormt de basis voor de Zorgvrijstaat. “Ik had toen niet kunnen vermoeden welke vragen er op ons pad zouden komen en welke kwaliteiten we in de wijk zouden tegenkomen. Naast zijn studies Maatschappelijk Werk, Pedagogiek en Bestuurskunde haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid en geeft nu zelf les op een Hoge School. De Rotterdammer werkte eerder als reclasseringswerker en als projectmanager aan de ontwikkeling van beschermde woonvormen en werkcentra voor dak- en thuislozen. Hij maakte een uitstapje naar Delft waar hij was betrokken bij de voorbereidingen op de decentralisatie. Deze werkervaring zet hij nu in binnen de Zorgvrijstaat. Alexander is betrokken bij de vraagstukken op het vlak van geestelijke gezondheid, zelfregie- en herstelnetwerken, lerende netwerken en de welzijnscoalitie Delfshaven. 

Pin It on Pinterest

Share This