Gezonde en betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk mensen in de wijk, dat is 'Aanschuiven' in een notendop; o.a. met aanschuifmaaltijden, cursussen en schoollunches


‘Het Zal Werken!’ helpt mensen met rollatorspreekuren en kleine woningaanpassingen voor praktische problemen bij dagelijkse dingen.


'Buurthulp' gaat over het versterken van de rol die de buurt kan spelen in het opvangen van (zorg)vragen.


‘Club Geldzorg’ werkt aan hulpmiddelen om financiële problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en je weg in hulpverlening te vinden.


‘Huize Middelland’ is een ‘huis van de wijk’ in netwerkvorm: elf locaties vormen samen een plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.


‘Aankaarten!’ is het ontwikkelen van hulpmiddelen, zoals spelvormen, om onderwerpen bespreekbaar te maken en mensen over hun vraagverlegenheid heen te helpen.


'Geestverwanten' gaat over vragen en uitdagingen die te maken hebben met geestelijk gezond zijn.

TITLE


Voor het bijeenbrengen van vragen en aanbod in de wijk (stel een vraag of doe een aanbod)

Pin It on Pinterest

Share This