‘Natafelen on Toer’-avonden zijn laagdrempelige momenten voor ontmoeting en uitwisseling in de wijk rond vragen en uitdagingen waar mensen mee te maken krijgen in psychiatrische situaties. Het zijn thema-avonden waarbij (ex-)cliënten, bewoners en professionals als gelijkwaardige gesprekpartners aan tafel zitten. De thema’s worden geïntroduceerd door een ervaringsdeskundige die daar op zijn of haar manier invulling aan geeft. Volg Zorgvrijstaat op facebook om op de hoogte te blijven van deze avonden.

Pin It on Pinterest

Share This