Burgerzaken zijn – voor Zorgvrijstaat – zaken ván burgers. Niet vóór burgers. Natuurlijk vinden we ook zorgen voor elkaar zo’n zaak van burgers. We geloven in mede-zeggenschap en eigenaarschap van mensen over hun eigen zorg en welzijn, waarmee ze grip krijgen op hun eigen gezondheid en de kwaliteit van hun leven. Onder de vlag ‘Burgerzaken’ werken we aan ruimte – zowel financiële ruimte als bestuurlijke ruimte – aan samenwerkingsvormen en aan rechtsvormen om gezamenlijk rollen en verantwoordelijkheden op te kunnen pakken.

Hierin trekken we graag samen op met andere initiatieven in Rotterdam en daarbuiten, er is een beweging nodig die natuurlijk veel groter is dan onszelf. Laat het ons weten als we elkaar hierin iets voor elkaar kunnen betekenen.

binnenkort vind je hier meer over hoe we werk maken van burgerzaken

 

 

Pin It on Pinterest

Share This