Mark Heijne

Mark is begeleidingskundige en doet de opleiding Traumaseksuologie. Eerder werkte hij als projectmanager en adviseur in kunst, cultuur en welzijn. Binnen Zorgvrijstaat geeft hij voorlichting over seksueel misbruik en begeleidt mensen met hun eigen herstelproces. Mark zou graag bouwen aan een ‘huis van herstel’ en geeft daarbij de volgende omschrijving van Zorgvrijstaat: ”Het is voor mij een tegenbeweging in de vastgelopen zorgstructuren. Het laat zien dat (geestelijke) gezondheid iets is van mensen zelf en niet van allerlei systemen en instituten die onevenredig veel macht uitoefenen en denken te weten wat goed is voor iemand. Het wekt de indruk, en in veel gevallen kan ik het niet anders zien, dat de cliënt er voor de hulpverlener en zijn systeem is en niet andersom. Bij Zorgvrijstaat doen we dat anders.” Verder is Mark graag met zijn zoon, leest graag, houdt van zijn werk en vindt inspiratie in de filosofie, de kunsten en alle mensen om zich heen.  

 

Pin It on Pinterest

Share This