Zorgen voor elkaar is iets van mensen. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn.

We geloven in ‘samenredzaamheid’ en willen vorm geven aan een nieuwe solidariteit. Samen met bewoners en organisaties bouwen we aan sterke netwerken en nieuwe voorzieningen, waarmee mensen grip krijgen op hun eigen gezondheid en de kwaliteit van hun leven.

Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West, dat bestaat uit Het Oude Westen, Middelland en Het Nieuwe Westen: dichtbevolkte stadswijken met een diversiteit aan bewoners en vraagstukken. Door ingrijpende veranderingen in de zorg zien we gaten vallen; mensen houden zichzelf soms met moeite staande en weten de weg naar passende ondersteuning niet altijd te vinden.

 

Maar naast zorgen zien wij ook kansen: mensen doen van nature al veel voor elkaar, en er zijn veel netwerken en initiatieven van buurtbewoners die elkaar helpen met hun vragen en behoeften. Wat als je deze krachten bundelt en voor meer mensen beschikbaar maakt? Wat als je werkt aan stevige netwerken rondom mensen? Wat als je beter gebruik kan maken van het sociale kapitaal wat beschikbaar is in de buurt?

Wij zijn ervan overtuigd dat de sleutel tot vernieuwing van zorg en welzijn in wijken ligt, waar bewoners en informele netwerken mede-vormgever zijn van sociale en gezonde buurten. Mogen we een beroep doen op elkaar en je vragen mee te doen?

Pin It on Pinterest

Share This