In Rotterdam West werkt Zorgvrijstaat samen met bewoners en professionals aan een zorgzame wijk. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat de sleutel tot vernieuwing op het gebied van zorg en welzijn in handen ligt bij bewoners zelf. Wij ontwikkelen sterke netwerken en collectieve voorzieningen zodat mensen zich beter kunnen organiseren. Deze aanpak verandert de manier waarop we samenleven, beïnvloedt het gevoel van welbevinden, de leefomgeving en schept meer gelijke kansen voor iedereen.

De Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West, dat bestaat uit Het Oude Westen, Middelland en Het Nieuwe Westen, dichtbevolkte stadswijken waar ook kwetsbare mensen wonen. Zij worden door ingrijpende veranderingen in de zorg geconfronteerd met zelfredzaamheid: ouderen wonen langer zelfstandig thuis, evenals mensen met psychiatrische levensopgaven. De bevolking vergrijst, armoede en schulden zijn diep verankerd in het alledaagse leven. Sommige mensen gaan gebukt onder eenzaamheid of verdwijnen in de anonimiteit.

Ondanks zorgen zien wij ook kansen. Wij geloven in samen-redzaamheid: veel mensen zorgen van nature al voor elkaar, maar wat als je deze zorg gaat bundelen en voor meer mensen beschikbaar maakt? Wat als je informele hulp en steun zichtbaar maakt en werkt aan stevige netwerken rondom mensen? Zo kunnen meer mensen met elkaar en voor elkaar zorgen. Wij maken gebruik van ieders talent, kennis en kracht.

Zorgvrijstaat bewandelt bestaande routes maar ontwerpt ook nieuwe infrastructuren waarbinnen bewoners zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen. Tijdens ontmoetingen worden kennis en vaardigheden uitgewisseld. Tegelijkertijd groeien de mogelijkheden voor kansengelijkheid, creativiteit, persoonlijke ontplooiing en verbinding. Door ieders capaciteiten en alle bestaande bronnen en overschotten in de wijk op duurzame wijze te benutten kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Zo werken wij als laboratorium voor sociale innovatie aan een verdere versterking van de verschillende systemen.

Wij ondernemen actie door het stellen van vragen, waarin we ook lastige onderwerpen bespreekbaar maken: hoe verhouden wij ons tot elkaar, nu en in de toekomst? ‘Zorgen staat vrij’ maar hoe gaan we eenvoudigweg meer naar elkaar omzien? Voelt een ieder zich vrij om van betekenis te zijn voor een ander? Mogen we een beroep doen op elkaar vragen om mee te doen?

Op stedelijk niveau verknopen we vraagstukken en zoeken we oplossingen, met als doel dat het Nieuw Rotterdams Welzijn ook echt van bewoners wordt en bewoners mede vormgever kunnen zijn van Nieuw Rotterdam Opdrachtgeverschap. Wij dagen iedereen uit de krachten te bundelen en kennis en kunde ter beschikking te stellen aan de wijk, om zij aan zij te werken aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Iedereen kan een ‘zorgvrijstater’ zijn, bewoners en professionals.

Pin It on Pinterest

Share This