Werken aan verbindingen
Wie heeft er een buggy over voor een bewoner met zes jonge kinderen?

Een sterk wijknetwerk is van cruciaal belang in het verbindingsproces, zodat de vraag van mensen terechtkomt bij diegenen die willen helpen. Dat netwerk bestaat uit formele zorg- en welzijnspartijen, maar ook uit woningcorporaties, (basis)scholen en wijkagenten. Zij zien toe op een goede circulatie van zorgvragen en kringloopgoederen in de wijk. Het resultaat is een nieuw ‘wijkecosysteem’ op sociaaleconomisch vlak: een krachtig netwerk, waarin de bronnen van de wijk worden benut en waar gemakkelijk nieuwe uitwisselingen tot stand komen. Door veelvuldig contact en ontmoeting te stimuleren en te activeren, blijf het buurtnetwerk levend.

 

Pin It on Pinterest

Share This