De extramuralisering en andere ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg doen een ander beroep op de professionele instellingen. Samen met BuurtzorgT en De Nieuwe GGZ werkt Zorgvrijstaat aan wijkgerichte steunstructuren en collectieve oplossingen voor mensen met een GGZ-uitdaging. Vanuit bewonersperspectief en met ervaringsdeskundigen werken we toe naar een nieuw waarde- en organisatiemodel voor ‘wijkpsychiatrie’. We willen het bereik vergroten en preventie versterken, waardoor op den duur iedereen de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft.

essay over pilot Wijkpsychiatrie

Pin It on Pinterest

Share This