In 2017/2018 voerden wij met BuurtzorgT, en als proeftuin van De Nieuwe GGZ, het project ‘Wijkpsychiatrie: werken aan een inclusieve wijk’ uit. Dit project leverde nieuwe inzichten op over wijkgerichte GGZ, nieuwe werkwijzen én Geestverwanten als onze community voor zelfregie en herstel. Wij zagen dat de GGZ op grote afstand stond van de dagelijkse leefwereld van mensen die hulp nodig hadden. We zagen ook dat mensen met GGZ uitdagingen de weg naar de buurt- en wijkinitiatieven wisten te vinden, maar dit stelde deze initiatieven ook voor hele nieuwe vragen. In het wijkteam waren toen nog geen GGZ specialisten werkzaam. Samen met specialisten ontwikkelden wij (ideeën voor) nieuwe rollen als wijkpsychiater en wijkpsycholoog en organiseerden nieuwe vormen van multi-deskundige samenwerking. Daarmee zetten wij praktische stappen richting circulaire zorg, door drempelloos hoogwaardige expertise in de wijk te brengen (zoals psycho-educatie, vroegdiagnostiek en laagdrempelige specialistische systeem therapeutische interventies). We zagen ook hoe groot de behoefte aan sociale steun kan zijn en hoe groot de impact van ook matige psychische problemen op het hebben van een sociaal support systeem kan hebben. Daarom zijn wij een herstelgemeenschap gestart de afgelopen jaren is uitgebouwd tot een netwerk, gemeenschap én werkplaats voor herstel. 

essay over pilot Wijkpsychiatrie

Pin It on Pinterest

Share This