Wouter Vos

Wouter is adviseur en ondernemer bij Rebel in Rotterdam. Hij is sociaal-econoom maar al jaren werkzaam in het sociale domein. “Wij delen een ambitie en een visie op de samenleving; de kracht van mensen en wijken zoveel mogelijk benutten. Een goed begin, begint bij jezelf.” Hij gelooft in de aanpak van Zorgvrijstaat. ”Iedereen heeft soms net even een steuntje in de rug nodig.” Wouter maakt graag het verschil door inzet van zijn kennis en kunde. Hij wil graag laten zien dat iets vooral wél kan. “Het zo inrichten van instituties, regels en bureaucratie dat professionals in de praktijk optimaal hun werk kunnen doen. Oftewel: instituties als hulpmiddel, en niet als hindermacht.” Hij is een idealist die dit af en toe verstopt in de kracht van suggestie. Hij noemt ‘vader-zijn’ zijn aller-allerbelangrijkste taak. De belangrijkste opgave voor Zorgvrijstaat de komende jaren? ”Hoe krijg je voldoende omvang om structureel impact te kunnen maken, zonder hierbij eigenheid en identiteit te verliezen. Maximale impact dus, maar wel op de Zorgvrijstaatmanier.”

Pin It on Pinterest

Share This