Yvette Prinsen

Yvette Prinsen is planoloog, maar meer nog ‘wijkontwikkelaar’. Ze verbindt mensen en instituties, uitvoering en beleid. Na lang werkzaam te zijn geweest in de ruimtelijke ordening, koos ze in 2010 voor de volkshuisvesting en wijkontwikkeling; mét mensen werken aan sterke wijken. Bij Zorgvrijstaat werkt ze vooral aan verbindingen tussen mensen en kennis, en onderzoekt wat er nodig is om meer voor elkaar te kunnen zorgen. “Ik geloof sterk in de kern van Zorgvrijstaat: meer verantwoordelijkheid bij mensen, gecombineerd met meer zeggenschap.” Haar inzet: toegangen tot kennis, netwerken, voorzieningen, mogelijkheden en hulpbronnen voor mensen vergroten. Van gezonde, betaalbare voeding tot duurzame energie en een zo zorgeloos mogelijk leven.

Pin It on Pinterest

Share This