Zorgvrijstaat is een voorbeeld van hoe dingen die met een kleine vraag beginnen op een positieve manier uit de hand kunnen lopen. In 2017 startten wij met BuurtzorgT, als onderdeel van het netwerk De Nieuwe GGZ, een pilotproject voor het ontwikkelen van communities voor zelfregie en persoonlijke ontwikkeling. We kregen hulp van een wijkpsychiater en een wijkpsycholoog. De afgelopen tijd werden we meer een netwerk en community waarbinnen we elkaar steunen. We eten geregeld samen, komen voor leuke dingen bij elkaar en we schuwen persoonlijke gesprekken niet. Als het nodig is zoeken we de hulpverlening op. We namen initiatief voor Wijkgerichte GGZ Middelland, waar we professionals uit diverse organisaties samenbrengen met onze partners van Huize Middelland. Er is winst te behalen als we krachten bundelen en samenwerken aan een inclusieve en zorgzame samenleving.

Proeftuinen

Het netwerk van De Nieuwe GGZ groeide op landelijk niveau uit tot SamenBeter.org. SamenBeter is een netwerk van netwerken gericht op het bij elkaar brengen van initiatieven voor positieve gezondheid, wetenschap, onderwijs en ICT-leveranciers. De VNG ziet hierin een veelbelovende aanpak voor vernieuwing binnen de zorg. Met het pilotproject Nieuwe GGZ waren we een van de eerste proeftuinen. Inmiddels wisselen we kennis en ervaringen uit met vier andere proeftuinen: Amsterdam, Roermond, Amersfoort en Eindhoven. Ook delen we informatie met initiatieven in Groningen en Utrecht. Met de andere proeftuinen hanteren we vier principes voor transformatie: 1) het ontwikkelen van een ecosysteem voor een sociale en gezonde wijk 2) ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerken 3) toepassen of ontwikkelen van nieuwe ICT en 4) het ontwerpen van nieuwe vormen van financiering.

Speerpunten

Elke proeftuin heeft een eigen speerpunt. Zo richt de proeftuin Amsterdam richt zich op vernieuwing via ICT. Zij ontwikkelen interessante instrumenten die misschien ook belangrijk kunnen worden in Middelland. Denk aan onze netwerken van informele en formele spreekuren en als aanvulling op de Vraagwijzer. Proeftuin Rotterdam richt zich op ‘gemeenschapskracht’ en ’nieuwe waardemodellen’. Wetenschappers denken mee hoe we een ‘businessmodel van de wijk’ kunnen ontwikkelen. Het doel is om investeringen (bijvoorbeeld door actieve bewoners of bewoners-initiatieven) te laten terugvloeien naar de wijk. Hier zijn we nog maar net mee gestart, maar zullen we komend jaar verder vorm en inhoud geven.

Ronde tafel gesprek: sociale, gezonde wijk

Mede in het licht daarvan organiseren wij – als onderdeel van het programma Mooi Mooier Middelland – (MMM) een ronde tafel gesprek met mensen die zich (willen) inzetten voor een sociale en gezonde wijk. MMM is een groot investeringsprogramma (geweest) en heeft, naast mooie pleinen en een zichtbaar betere buurt een impuls gegeven aan het ontstaan van allerlei netwerken en deelnetwerken in de wijk. Wij zien het vervolgprogramma van Mooi Mooier Middelland als context om te leren en zichtbaar te maken hoe een optelsom van kleinere en grotere initiatieven kan renderen. We haalden eerder al de nodige ideeën op over de prioriteiten en er zijn veel ideeën aangedragen in de aanloop van de MMM bijeenkomst van november 2018. Laten we ook in het nieuwe Mooi Mooier Middelland programma de boel positief uit de hand laten lopen voor een socialer en gezonder Middelland.

Tijdens het komende ronde tafel gesprek kijken we hoe een programma voor een sociale en gezonde wijk er uit kan zien. Hoe geven we de co-creatie vorm en inhoud? Wat vragen we van Gemeente Rotterdam? Hoe kunnen gemeentelijke programma’s, zoals Gezond010 aansluiten bij de wijk? Kortom: wat is er nodig om ook op dit vlak SamenBeter te worden? 

Praktische informatie

Het ronde tafel gesprek is op 13 februari aanstaande van 19:30 – 21:30 uur in het Wijkpaleis. Het doel is om met elkaar na te denken over een programma voor een sociale en gezonde wijk. Kijk voor actuele informatie op Facebook en Twitter.

Meer weten over het netwerk SamenBeter? Kijk hier: link.

Pin It on Pinterest

Share This