Bij het lezen van dit interview in de Volkskrant van 2 december met de Rotterdamse wethouder van Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport en de VNG moest ik denken aan het gezegde ‘Regeren is vooruitzien”. Betekenis: een goed beleid beperkt zich niet alleen tot het heden, maar strekt zich ook uit tot de toekomst. 

Dat schuurt met verschillende opmerkingen in het interview die mij mateloos ergerden:

“gemeenten hebben zich verkeken” (lees: hebben niet goed nagedacht), “vergrijzing gaat sneller dan gedacht” (dat had je al jaren eerder kunnen weten), “de vergrijzing was in 2015 al bekend” (ook dit had je al jaren eerder kunnen weten).  “impact sluiting verpleeghuizen onderschat” (lees: niet goed over nagedacht), “we konden niet alles voorzien (beleidsmakers als waarzeggers?, beter onderzoek laten doen  zou zinvol zijn geweest), “de zorg dichtbij is niet zo veel goedkoper geworden als vooraf was gehoopt” (dit had je kunnen bedenken bij het sluiten van de verzorgingshuizen) “de groep kwetsbare inwoners zonder sterk netwerk is groter dan we dachten” (wederom niet goed over nagedacht, zijn voldoende onderzoeken naar geweest).

Ik word echt link van het gebruik van woorden als gedacht, verwacht, gehoopt en inschatten door beleidsmakers die lijken op slaapkoppen. En blijkbaar doen ze nogal veel aan ‘natte vinger werk’ terwijl er al jaren veel onderzoek wordt gedaan naar de ouderenzorg van nu en van de toekomst. Waarbij ik dan toch ook nog even kwijt wil dat er bij het denken over de ouderenzorg van de toekomst nog steeds maar weinig aandacht is voor het feit dat er een andere generatie ouderen is, namelijk de dolle mina’s, hippies en provo’s van de jaren zestig. Die hebben andere wensen als het om ouderenzorg gaat. Maar dat is meer een onderwerp voor een volgende column.

Terwijl ik dit zit te schrijven valt het AD in de bus met als kop “Ouderenzorg wordt strop voor gemeenten”. Daarin wordt gerefereerd aan een recente kostenprognose van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) waar ook het in het Volkskrant interview melding van wordt gemaakt. Had die kostenprognose niet veel eerder gemaakt moeten worden? (Goed) regeren is immers vooruitzien! 

Pin It on Pinterest

Share This