Titel: Een tijd van empathie (2009

Schrijver: Frans de WaalDoor: Dennis Lohuis 

Waar gaat het boek over?

We denken nogal eens dat in de natuur alles gericht is op overleven, en dat dat ten koste moet gaan van de ander. Frans de Waal laat zien dat het vermogen om je in te leven niet alleen aan mensen is voorbehouden, veel dieren bezitten die eigenschappen in meer of mindere mate ook. Wel hebben deze eigenschappen zich bij mensen veel sterker kunnen ontwikkelen dan bij andere dieren.

De Waal maakt vervolgens de koppeling naar onze huidige samenleving, waarin economie en ook politiek vooral doorgeschoten zijn in de richting van concurrentie en marktdenken. Maar om als soort te kunnen overleven is sociaal, onbaatzuchtig gedrag volgens Frans de Waal net zo belangrijk als het recht van de sterkste, en biedt onze natuur aanknopingspunten om te komen tot een samenleving met een hogere graad van solidariteit.

Waarom zou je dit boek moeten lezen?

Frans de Waal laat zien dat meeleven en zorgen voor een ander heel natuurlijke ‘succesvolle’ eigenschappen zijn voor onze soort.

Waarom zou je het niet moeten lezen?

Dit is geen boek voor mensen die graag een kloof zien tussen mensen en andere dieren.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This